Easylogg Körjournal

Easylogg Körjournal

Enkel installation och enkel hantering

Easyloggs körjournal OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet.

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerhetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela Europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid till exempel en stöld.

Varför behöver vi körjournal?

Som företagare och anställd är det väldigt svårt att manuellt föra en korrekt körjournal. Det tar helt enkelt för mycket tid och det är lätt att det slarvas och blir fel. En felaktigt ifylld körjournal – eller ingen körjournal alls, kan innebära stora bekymmer då både företag och anställda riskerar en skattesmäll. För när det gäller körjournaler ställer Skatteverket mycket höga krav på dokumentation och det är företaget som har bevisbördan, det vill säga att det är företaget som måste kunna bevisa att bilarna inte används i privat syfte mer än i ringa omfattning.

​En körjournal ska innehålla:

 • Mätarställning vid årets början
 • Datum och mätarställning vid resans start och slut
 • Hur många kilometer du kört
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner du har besökt (Detta behövs dock inte vid privata resor).
 • Mätarställning vid årets slut

FAQ

Körjournalen loggar automatiskt alla resor via GPS och GSM och du kommer åt din data både via webb och app. Easyloggs körjournal följer skatteverkets krav:

 

 • Bilens registreringsnummer 
 • Aktuellt år
 •  Datum och mätarställning vid resans start och slut.
 •  Hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
 • Anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Du kan följa fordonet i realtid på karta och i körjournalen se vägmätare, adresser, tider, förare och noteringar. Du kan även ange vilka resor som är privata och länka ihop resor, till exempel vid tankning eller vilopauser.

Källa

Markera de platser du besöker ofta med kund- eller projektnamn, dessa loggas sedan automatiskt i körjournalen och du slipper administrera dessa manuellt.

Alla fordon visas på en och samma karta. Du får vägbeskrivningar och ser aktuell trafiksituation. På detta sätt kan du enkelt skicka den förare som snabbast kan vara på plats hos kund.

I körjournalen har du även möjligheten att se hur miljövänligt och ekonomiskt dina fordon framförs. Spara upp till 20 procent i drivmedel genom enkla korrigeringar och sänk samtidigt kostnaderna för service och reparation. Bra för både miljön och plånboken.

Ange upp till fem säkerhetszoner (GEO-fence) på kartan –  i webben eller i appen och få larm via sms och e-post direkt när GPS:en passerar säkerhetszonens gränser. Vid larm fortsätter GPS:en att sända position så att fordonet enkelt kan spåras. Easyloggs körjournal fungerar i hela Europa.

Förare kan enkelt checka in och ut de fordon de använder.

Skriv ut din körjournalsrapport i PDF och/eller Excel-format.

Säkerhetslarm skickas ut vid bruten säkerhetszon eller bruten strömtillförsel. Bruten strömtillförsel sker när någon drar ur enheten ur sitt uttag. Funktionslarmet skickas ut när en enhet slutar skicka positionsdata.

Det finns två typer av användarrättigheter: Kontoadministratör och användare. Som kontoadministratör har du fulla rättigheter till alla körjournaler och som användare har man endast rätt att se körjournal, realtidskarta och säkerhetszon för de enheter man har behörighet till.

Vi har den högsta säkerheten i svenska bergrum. All data sparas i vår molntjänst i upp till 7 år – helt enligt skatteverkets krav.

De tre vanligaste orsakerna till varför du behöver föra körjournal

 1. När du kör tjänstebil vill du inte bli förmånsbeskattad för privata resor och en tjänstebil får inte köras privat mer än, som ovan skrivet, i ringa omfattning och med det menas högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Du som ägare eller anställd i ett företag och som har förfogande över en bil vill givetvis undvika bilförmån, därför måste du se till att dessa riktlinjer följs och att detta dokumenteras genom att föra körjournal.
 1. Om du kör 3000 mil eller fler i tjänsten under ett kalenderår får förmånsvärdet sänkas till 75 procent av förmånsvärdet enligt normal beräkning.
 1. När du har fritt drivmedel i samband med bilförmån är det för dina privata resor du blir beskattad för drivmedelsförmån – detta under förutsättningen att du kan visa hur mycket du har kört i tjänsten. Kan du inte styrka detta med en körjournal, blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel, alltså både för privat- och tjänsteresor.

Easylogg Körjournal  / OBD II

Easylogg Körjournal / OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet. Schemalägg enkelt när om resor ska vara privata eller i tjänst. 

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerthetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid tex. en stöld. Säkerhetszoner kan även dessa givetvis schemaläggas så att inte larm går ut under arbetstid.

Besök www.easylogg.se för mer information eller kontakta oss ›

Kontakta oss